Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (marzec 2005)

np.  Nr L 059 z dnia 5 marca 2005 r.17. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 374/2005 z dnia 28 lutego    2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z Procesem Stabilizacji i Stowarzyszania Unii Europejskiej, str. 1.18. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 377/2005 z dnia 4 marca 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) Nr 72/2005 zawieszające preferencyjne stawki celne i przywracające Wspólną Taryfę Celną na przywóz goździków jednokwiatowych (bloom) pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, str. 6.[...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość