Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej L 334 (12.12.2008) do L 13 (17.01.2009)

6 stron – 26 500 znaki np. L 334 z dnia 12 grudnia 2008 r. 722. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1230/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw, str. 1. 723. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1231/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1484/95, str. 3. [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość