Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (sierpień 2007 r.)

5 stron – 15235 znaki np. Nr L 200 z dnia 1 sierpnia 2007 r. 597. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 918/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r., str. 41. 598. Decyzja Rady i Komisji Nr 2007/541/WE, Euratom z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, str. 44. [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość