Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (październik 2005 r.)

Nr L 256 z dnia 1 października 2005 r.1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1603/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu, str. 5.2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1605/2005 z dnia 30 września 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa, str. 9....[...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość