Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (luty 2006 r.)

np. Nr L 27 z dnia 1 lutego 2006 r. 96. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 169/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) Nr 2375/2002 w odniesieniu do wydawania pozwoleń na przywóz w ramach transzy nr 1 subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, str. 3. 97. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 171/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu, str. 6. 98. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 175/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2006 r., str. 13. 6 stron - 19452 znaki [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość