Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (czerwiec 2007 r.)

np 7 stron – 23 346 znaki Nr L 140 z dnia 1 czerwca 2007 r. 401. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 594/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego, str. 21. 402. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 596/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r., str. 24. 403. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 597/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu, str. 27. [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość