Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 August 2015 until 31 August 2015

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C Od dnia1 sierpnia2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015r.[...]
9/2015 str. 346

Kup aby przeczytać całość