Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 października 2015 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 October 2015 until 31 October 2015

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C Od dnia1 października2015 r. do dnia 31 października 2015r.[...]
11/2015 str. 416

Kup aby przeczytać całość