Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 December 2014 until 31 December 2014

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. .[...]
1/2015 str. 37

Kup aby przeczytać całość