Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2017 until 30 June 2017

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.[...]
7/2017 str. 258

Kup aby przeczytać całość