Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C Od dnia 1 czerwca 2014r. do dnia 30 czerwca 2014r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2014 until 30 June 2014

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia1 czerwca  2014r. do dnia 30 czerwca 2014r.[...]
7/2014 str. 288

Kup aby przeczytać całość