Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych UE

np 4 strony – 13 800 znaki L 14 z dnia 20 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, str. 1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 38/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw, str. 3. [...]
2/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość