Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczacych spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (maj 2005)

np.Nr L 117 z dnia 4 maja 2005 r. 3. Rozporządzenie (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, str. 13.   [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość