Wykaz aktów prawnych do Kodeksu Celnego. Stan prawny na 1 marca 2003 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych do Kodeksu Celnego. Stan prawny na 1 marca 2003 r.

np. Art. 6 § 6 pkt. 1Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów pieczęci, zamknięć celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów z 2000 r. Nr 1, poz. 1). [...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość