Znajdź artykuł

Wyjaśnienie w sprawie przeszukań przeprowadzanych przez Służbę Celną

W związku z artykułem Pani Pauliny Bąk z dnia 31 lipca br w Dzienniku – Gazeta Prawna pt. „Celnik nigdy nie dzwoni dwa razy. Zwykle wchodzi bez zaproszenia”, Służba Celna uprzejmie wyjaśnia: Dokonywanie przeszukań przeprowadzanych przez funkcjonariuszy celnych na podstawie nakazu kierownika jednostki lub legitymacji służbowej, wynika przede wszystkim ze stosowania tego trybu postępowania (przewidzianego przepisami prawa) w izbach celnych granicznych, gdzie ma miejsce zdecydowana większość takich przypadków i dotyczy przeszukań osób, wobec których istnieje podejrzenie, że przemycają towary bez ich deklarowania. Tryb ten był realizowany przez Służbę Celną zgodnie z zaleceniami prokuratury, a każde przeszukanie wytypowanej osoby na przejściu granicznym zostało przez prokuraturę zatwierdzone. [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość