Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

np.  CN 2003 10 30 - Pieczarki w occie                Grzyby z gatunku pieczarek (Genus agaricus ) przyrządzone, sparzone, zanurzone w cieczy o następującej proporcji składników: · wolny, lotny kwas, wyrażony jako kwas octowy: 0,5% wagowo · siarczyn: < 2 ppm · sól: 2,6% na wagę.[...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość