Znajdź artykuł

Wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego po 1 lipca 2007 r. – Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

6 stron – 23340 znaki Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych po 1.7.2007 r. są skutkiem nowelizacji: • ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (OP)1, zawierającej w zakresie interpretacji podatkowych przepisy OP w dotychczasowym brzmieniu (dalej OP D), • przez ustawę z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy OP oraz o zmianie niektórych innych ustaw2, której przepisy w omawianym zakresie wchodzą w życie właśnie 1.7.2007 r. Ww. kwestie regulowane są w nowym - dołączonym do działu II OP • rozdziale 1a „Interpretacje przepisów prawa podatkowego”, obejmującym zmienione lub dodane przepisy OP w nowym brzmieniu (dalej OP N), tj. art. 14a–14p OP N. [...]
6/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość