Znajdź artykuł

Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego jako koszty uzyskania przychodów

Spółki coraz częściej, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego poszukują dodatkowych źródeł finansowania na giełdach licząc nie tylko na zasilenie w kapitał. Akcjonariusze niejednokrotnie podejmują decyzję o podwyższeniu pierwotnie ustalonej wysokości kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących. Przyczyny takich działań są różne. [...]
8/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość