Wybrane przepisy dotyczące ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą towarami rolno-spożywczymi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wybrane przepisy dotyczące ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą towarami rolno-spożywczymi

np. 1. Jakość handlowa Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360). Przepisy wykonawcze1.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1932).[...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość