Wspólnotowy Kodeks Celny – Komentarz – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wspólnotowy Kodeks Celny – Komentarz

Wojciech Morawski (red.)1 Warszawa, 2007, wyd. Wolters Kluwer Polska - LEX, , s. 1160 Niniejsza - bardzo obszerna, bo ponad tysiąc stronnicowa - publikacja stanowi klasyczny komentarz do Wspólnotowego kodeksu celnego. Choć Autorzy omawiają poszczególne artykuły wspomnianej regulacji, to czynią to niezwykle obszernie, bardzo przejrzyście i zrozumiałym, nawet dla nieprofesjonalisty, językiem. Warto dodać, że jest to najbardziej kompleksowe opracowanie oraz obszerne omówienie tematu czyli komentarz poświęcony Wspólnotowemu kodeksowi celnemu który został wydany w Polsce. [...]
4/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość