Znajdź artykuł

Wspólne korelacje polityki zagranicznej i wspólnej polityki bezpieczeństwa w zakresie obrotu towarami strategicznymi

W międzynarodowym systemie kontroli obrotu uzbrojeniem oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania, wypracowanym przez międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne oraz reżimy kontrolne, uczestniczy ponad 30 najbardziej rozwiniętych państw świata. Polska jest członkiem wszystkich organizacji i ugrupowań nieproliferacyjnych i ratyfikowała wszystkie ważne międzynarodowe konwencje i traktaty. Współdziałamy z uczestnikami tych porozumień i reżimów, w celu przyczynienia się do regionalnego i międzynarodowego ... [...]
3/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość