Wspólna Polityka Rolna (WPR) – analiza wstępna (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wspólna Polityka Rolna (WPR) – analiza wstępna (część pierwsza)

5 stron – 15191 znaki Wspólna Polityka Rolna (WPR) stanowi jedną z najistotniejszych sektorowych polityk tworzących zasady regulujące funkcjonowanie rolnictwa, w tym międzynarodowy obrót produktami rolnymi. Uogólniając można stwierdzić, że wyznacza ona cele i określa sposoby ich realizacji w dziedzinie produkcji i obrotu artykułami rolnymi, hodowlanymi i rybołówstwa, w zakresie kształtowania struktur agrarnych, ochrony środowiska i spraw socjalnych ludności wiejskiej . [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość