Znajdź artykuł

Wspólna Polityka Handlowa. Jak eksporter może pokonać bariery w handlu międzynarodowym?

Wspólnota Europejska w celu ochrony przed niedozwolonymi praktykami handlowymi wydała instrument prawny, który ma za zadanie zlikwidować przeszkody występujące w handlu oraz przywrócić równe szanse w dostępie do rynków trzecich. 5 stron - 14261 znaki [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość