Współpraca międzynarodowa polskiej administracji celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca międzynarodowa polskiej administracji celnej

Rok 1966 był okresem szczególnego wzrostu zadań polskiej administracji celnej w zakresie współpracy międzynarodowej. W kontaktach dwustronnych podpisane zostały kolejne umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych z Republiką Czeską i Królestwem Norwegii oraz porozumienia wykonawcze do wcześniej zawartych umów z Federacją Rosyjską, Republiką Litewską, Ukrainą i Norwegią. Zostaną jeszcze podpisane umowy z Republiką Słowacką oraz porozumienia wykonawczego z Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białorusi. Po podpisaniu tych dokumentów polska administracja celna zakończy etap tworzenia podstaw formalno-prawnych regulujących współpracę dwustronną ze wszystkimi sąsiednimi państwami. [...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość