Znajdź artykuł

Współpraca międzynarodowa polskiej administracji celnej w 2002 roku

... W ramach „Strategii Informatyzacji Polskiej Administracji Celnej” realizowanych jest wiele systemów informatycznych w różnym stopniu zaawansowania. Wymienię tylko niektóre z nich: WAN (ogólnopolska sieć teleinformatyczna), system E-Mail (krajowa poczta elektroniczna), ISZTAR (system Zintegrowanej Taryfy Celnej), ZEFIR (system finansowo-księgowy), NCTS (skomputeryzowany system obsługi tranzytu), CELINA (system wspomagania przetwarzania danych zgłoszeń celnych SAD), CORINTIA (system informacji celnej), TQS-PL (system zarządzania. kontyngentami taryfowymi), IPR (system dotyczący praw własności intelektualnej) oraz inne aplikacje o zasięgu lokalnym. .. [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość