Znajdź artykuł

Współpraca międzynarodowa polskiej administracji celnej

Przy końcu listopada 1996 r. Prezes GUC, M. Nogaj i Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, J. Zrałek uczestniczyli w nieformalnym spotkaniu szefów administracji celnych Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, którego celem była wymiana informacji o zaawansowaniu procesów integracyjnych w dziedzinie cła oraz najważniejszych kierunkach pomocy ze strony UE związanej z działaniami dostosowawczymi, podejmowanymi przez kraje stowarzyszone. [...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość