Współpraca handlowa z Rumunią: stan i perspektywy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Współpraca handlowa z Rumunią: stan i perspektywy

Gospodarka Rumunii - od początku lat dziewięćdziesiątych Rumunia znajduje się w stanie głębokiego kryzysu ekonomicznego. Rok 1997, mimo podjęcia szeregu działań na rzecz reformowania gospodarki, takich jak prywatyzacja i zerwanie z protekcjonizmem i interwencjonizmem państwowym - nie przyniósł zmiany sytuacji ekonomicznej.[...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość