Znajdź artykuł

Wraca prawo powielaczowe

Przepis art. 276 § 2 ustawy z dnia 09.01.1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 26, poz. 117 i zmiany) nakazuje pobór opłaty manipulacyjnej dodatkowej w wysokości wartości towaru, odpowiadającej różnicy między towarem przedstawionym organom celnym, a ujawnionym w wyniku rewizji celnej.[...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość