Znajdź artykuł

Wnioski o modyfikację ochrony celnej w 2003 roku

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło prace nad projektami regulacji taryfowych na 2003 rok. Regulacje te będą obejmowały: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej, rozporządzenia w sprawie zawieszenia pobierania ceł oraz w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych. Regulacje te będą określały poziom stawek celnych obowiązujących w imporcie towarów do Polski w 2003 roku. Poziom ustanawianych ceł importowych wynika z międzynarodowych zobowiązań Polski oraz prowadzonej polityki gospodarczej. W ramach prowadzonej przez państwo polskie polityki handlowej w projektowanych regulacjach uwzględniane są m. in. uznane za zasadne wnioski o modyfikację ochrony celnej otrzymane ze strony podmiotów gospodarczych. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość