Znajdź artykuł

Wniosek o nowelizację przepisów polskiego prawa celnego

            W połowie sierpnia br. Departament Ceł Ministerstwa Finansów zwrócił się do wszystkich członków Rady Celno-Akcyzowej przy Ministrze Finansów o przekazanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach krajowych oraz propozycji zmian w praktycznym postępowaniu organów celnych w ramach obowiązujących przepisów prawnych, które - przy zachowaniu niezbędnych możliwości kontroli - prowadziłyby do odformalizowania procedur celnych oraz poprawy relacji między administracją celną a otoczeniem gospodarczym. Na przedstawienie uwag, skonsultowanych z reprezentowanymi organizacjami, dano niestety tylko nieco ponad dwa tygodnie czasu.            Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty propozycji przygotowanej przez P. Jana Brodzińskiego członka Rady Celno-Akcyzowej w imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji.  [...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość