Znajdź artykuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi (część druga – pierwsza zamieszona została w majowym numerze „Monitora”)

8 stron – 28077 znaki Wprowadzenie Transport jest odpowiedzialny za 28% ogólnej emisji CO2, a sam transport drogowy reprezentuje 84% wszelkiej związanej z transportem emisji CO2, z czego połowa przypada na samochody osobowe. Ilość wydzielanego przez samochód CO2 jest ściśle związana z jego zużyciem paliwa. Sam sektor transportu zużywa przeszło 70% ogólnego zużycia ropy w Europie, a jednocześnie coraz bardziej popularne stają się samochody zużywające więcej paliwa, w tym tzw. samochody sportowo-użytkowe (ang. SUVs). [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość