Znajdź artykuł

Wkrótce akcesja Rosji do WTO

 Ponad 12 lat trwają starania Rosji o przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Aby tego dokonać  musi przyjąć standardy obowiązujące w tej organizacji, a przede wszystkim przekonać do siebie członków WTO, w tym  czterech jej najbardziej znaczących partnerów handlowych : Unię Europejską , Chiny, USA i Japonię. W roku ubiegłym Rosja uzyskała poparcie Unii i Chin, zaś porozumienie z USA w tej sprawie jest bliskie zawarcia. Pozostały  negocjacje z Japonią i kilkoma mniej znaczącymi krajami, co stwarza realne szanse na członkostwo Rosji w WTO już na przełomie 2005 i 2006r. ...[...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość