Znajdź artykuł

Więcej towarów bez podatku

Osoby, które podróżują transportem lotniczym i morskim będą mogły przywieźć z państwa spoza Unii Europejskiej bez podatku wyroby akcyzowe, których łączna wartość nie przekroczy równowartości 430 euro. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Najważniejsze zmiany dotyczą limitów kwotowych, do wysokości których przysługuje zwolnienie z akcyzy wyrobów akcyzowych w bagażu osób przybywających z państw trzecich. [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość