Znajdź artykuł

Wiesław Czyżowicz nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i szefem Służby Celnej

Przed laty, w czasie kiedy (od   1990 r.) był dyrektorem Departamentu Polityki Celnej i Kontroli Obrotu Towarowego z Zagranicą w Głównym Urzędzie Cel przewodniczył zespołowi negocjatorów GUC w zespole polskich negocjatorów przygotowujących Układ Europejski. Pod jego kierownictwem został przygotowany i wdrożony do polskiej praktyki procedur celnych dokument SAD i oparty na nim system informacji o naszym handlu zagranicznym. Mimo kilkuletniej przerwy w bezpośrednim kontakcie z polską Służbą Celną spowodowanej pełnieniem misji dyplomatyczno-konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles, utrzymywał ją poprzez robocze kontakty i twórczość publicystyczną.  [...]
3/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość