Znajdź artykuł

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2 strony – 5300 znaki Przepisy ustawy dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 8 poz. 65 z późn. zm.) przewidują możliwość wydawania decyzji przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej w przedmiocie określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Przedmiotem niniejszego artykułu stanowi odpowiedź na pytanie, kto staje się wierzycielem obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sytuacji wydania decyzji dot. podatku akcyzowego.[...]
2/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość