Wiążąca Informacja Stawkowa, a Interpretacja Indywidualna – podobieństwa i różnice – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wiążąca Informacja Stawkowa, a Interpretacja Indywidualna – podobieństwa i różnice

Binding Rate Information and Individual Interpretation – similarities and differences

Wiążąca informacja stawkowa i interpretacja indywidualna to dwie odrębne instytucje prawne, obie obsługiwane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacje indywidualne funkcjonują już od 2007 r., a decyzje WIS są wydawane od  roku 2019. Ponieważ ochronna rola WIS i interpretacji jest podobna, podatnikom zdarza się mylić te instytucje. Prezentujemy, opracowany na podstawie informacji KIS, praktyczny poradnik umożliwiający skorzystanie zarówno z WIS, jak i interpretacji. Przepisy prawa podatkowego określają różne tryby postępowania w celu uzyskania WIS i interpretacji indywidualnych. Odmienny jest także zakres podmiotowy i przedmiotowy obu tych instytucji. Konsekwentnie – inna jest też procedura wydawania WIS i interpretacji indywidualnych.[...]
7/2021 str. 222-07-21

Kup aby przeczytać całość