Znajdź artykuł

Weryfikacja zgłoszenia celnego a status strony postępowania

Wpraktyce handlowej zdarzają się niekiedy sytuacje, gdy wskutek błędu człowieka lub usterki oprogramowania użytkowego, w fakturze towarzyszącej przesyłce towarowej pojawi się niewłaściwa informacja dotycząca adresata tego dokumentu. Może również się zdarzyć, że prawidłowe dane będą zamieszczone, ale w polu przeznaczonym dla miejsca wydania towaru lub płatnika należności, bądź po prostu nie po tej co zwykle stronie arkusza. W takiej sytuacji pobieżne „odszyfrowanie" rachunku w trakcie sporządzania dokumentów celnych przysparza dodatkowego nakładu pracy, czasu, a niekiedy i nieplanowanych kosztów temu, kto jest adresatem. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość