Znajdź artykuł

Wejście w życie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego

W dniu 4 lipca br. w Dzienniku Ustaw Nr 118, pod pozycją 745 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 19 lipca br.). [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość