Znajdź artykuł

Włoski komentarz

Włoski komentarz do zmodernizowanego wspólnotowego ustawodawstwa celnego – recenzja z książki autorstwa Danilo Desiderio i Mauro Giffoniego zatytułowanej „Legislazione doganale comunitaria e nuevo codice doganale” ze wstępem Jean – Michele Grave (Wspólnotowe ustawodawstwo celne i nowy kodeks celny), Torino, Ed.G.Giapichelli, 2009, XVI-196. Aktualność i znaczenie recenzowanej pozycji Wśród ogromnej ilości zdarzeń jakie przykuwają uwagę opinii publicznej współczesnego świata – od sytuacji na bliskim Wschodzie, przez wojny w Iraku i Afganistanie, po światowy kryzys finansowy i jego skutki w poszczególnych krajach, jakby umyka jeden z najistotniejszych czynników tych zjawisk – globalizacja. Niezależnie od wielu definicji tego zjawiska a zarazem procesu determinującego współczesny bieg historii (choć sam proces istniał, w najszerszym rozumieniu od momentu pojawienia się historii nawet nie państw a ludów i wzajemnych kontaktów między ich organizacjami społecznymi) wiąże się on , jak nigdy dotąd, z internalizacją powiązań międzynarodowych. Co więcej, politycy i ideolodzy propagandowo starają się to – bardzo często w prymitywny, czasami wręcz naiwny, sposób - wykorzystać dla usprawiedliwienia porażek swoich strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotyczy to zarówno spraw wielkich (np. zaangażowania w imperialną wojnę w Afganistanie i Iraku) jak i pozornie drobnych gospodarczo, choć ważnych społecznie (np. próba oszczędności budżetowych przez likwidację dotacji do szklanki mleka dla dzieci szkolnych). [...]
12/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość