Znajdź artykuł

Warunki ekonomiczne gospodarczych procedur celnych

str. MPCiP 346 – 348 – 13 550 znaki Warunki ekonomiczne to kontrolowane przez organy celne przesłanki gospodarcze pozwalające na ustalenie ekonomicznej nieopłacalności wykorzystania w gospodarczych procedurach celnych zasobów wspólnotowych (art. 117 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego1, zwanego dalej „WKC”, art. 502 – 504 rozporządzenia wykonawczego2). [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość