Znajdź artykuł

W numerze

np. Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności (część piąta) Po wejściu do Unii Europejskiej polska Służba Celna przeżywa dynamiczny okres zmian funkcjonalnych i strukturalnych. Są one pochodnymi z jednej strony od rozwoju ustawodawstwa celnego Unii Europejskiej, z drugiej zaś od poszukiwań najskuteczniejszych metod i form organizacyjnych postawionych przed nią zadań. Przede wszystkim rozwiązywania niemal kwadratury koła - z jednej strony prowadzenie w warunkach zagrożenia terrorystycznego skutecznej kontroli międzynarodowego łańcucha dostaw towarowych, z drugiej zaś - wprowadzania maksimum ułatwień w prowadzeniu tego obrotu. str. 77 [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość