Znajdź artykuł

W Hamburgu o cłach i podatkach

W dniach 21-22 czerwca br. miała miejsce 19 Europejska Konferencja Celna zorganizowana przez jedną z największych organizacji europejskich, związaną z zagadnieniami cła i podatków - niemiecką organizację noszącą nazwę Europäisches Forum Aussenwirtschaft, Verbrauchsteuern Und Zoll E.V. (Europejskie Forum Handlu Zagranicznego, Cła i Podatku Akcyzowego). [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość