Znajdź artykuł

Uzupełniony wykaz ustaw nowelizujących tekst jednolity Kodeksu celnego

np. KODEKS CELNY(Tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2001 r. nr 75, poz. 802)Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r. Nowelizacje1) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji. – art. 5 (Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972) – obowiązywała od 12.09.2001 r. do 31.12.2001 r. [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość