Znajdź artykuł

Uwarunkowania prawno-ekonomiczne morskiej granicy celnej

Problematyka morskiej granicy celnej jest ważna z kilku powodów nie tylko w sensie kapitalnego znaczenia dla gospodarki, ale także z pozycji właściwego ukształtowania rozwiązań prawno-celnych i prawno-podatkowych, a nawet prawno-dewizowych. Transport morski jako element składowy polityki handlu zagranicznego ma duże znaczenie już od wielu lat. Mimo zmniejszenia ilości przewożonych ładunków, pozostaje nadal jednym z najtańszych środków transportowych. Ze względu na stosunkowo niewielkie koszty, transport ten zachęca do przewożenia towarów drogą morską. W ostatnich latach zmniejszyły się wprawdzie wpływy do Skarbu Państwa z prowadzonej wymiany towarowej z zagranicą, ale rola transportu morskiego pozostała nadal ważna. O rosnącym znaczeniu transportu morskiego świadczy ilość przeładunków dokonywanych w polskich portach, czy zestawienie liczbowe floty handlowej, która zawinęła do Polski (statki niemieckie, rosyjskie, duńskie). Do wzrostu znaczenia ...[...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość