Uwagi na tle stosowania art. 24 b § 1 Ordynacji Podatkowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uwagi na tle stosowania art. 24 b § 1 Ordynacji Podatkowej

...  Zasada lex retro non agit (zasada niedziałania prawa wstecz) zabrania stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, i z którymi to zdarzeniami prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych tymi normami (Banaszak, B.: Prawo Konstytucyjne, W-wa 1999 r., s. 180 i n.). Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, iż zakaz działania prawa wstecz stanowi jeden ze składników zasady demokratycznego państwa prawnego, ustanowionej uprzednio w art. 1 przepisów konstytucyjnych z 1992 r., ...[...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość