Znajdź artykuł

Uwag kilka o subsumpcji

Choć obowiązujące przepisy prawa administracyjnego nie odwołują się wprost do pojęcia subsumpcji, należy podkreślić, iż jest ona jedynym z najważniejszych etapów stosowania prawa zarówno w postępowaniu prowadzonym przez organy celne jak i organy podatkowe. [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość