Znajdź artykuł

Uszlachetnianie a zwrot podatku VAT

Polscy przedsiębiorcy zajmujący się uszlachetnianiem zagranicznych towarów płacą VAT przy ich imporcie. gdy chcą go odzyskać przy wywozie z kraju gotowych produktów napotykają kłopoty związane z brakiem jednoznacznej opinii, jakie przepisy powinni stosować — ustawy o VAT, czy rozporządzenia wykonawczego. Ma to wpływ na okoliczności zwrotu, jego termin, korekty wartości towaru w związku z jego naturalnymi ubytkami powstałymi w trakcie przerobu.Ustalenie czy stosować ustawę, czy rozporządzenie to nie tylko kwestia procedury. Jeżeli bowiem podatnik żąda zwrotu na podstawie ustawy, musi składać deklarację VAT i czekać na pieniądze standardowo 60 dni, a tylko wyjątkowo 25 dni. Urząd skarbowy może zresztą termin wydłużyć, podając jako przyczynę konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Natomiast rozporządzenie nie daje mu takich uprawnień. [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość