Znajdź artykuł

Ustawa czyszcząca

W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie uchwalona i opublikowana w iście ekspresowym tempie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959). Ustawa powyższa uchyla szereg ustaw związanych bezpośrednio z systemem kontroli obrotu towarowego z zagranicą, dotyczy to następujących aktów prawnych: ... [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość