Ustanowienie wzajemnych powiązań między HS a Cites – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ustanowienie wzajemnych powiązań między HS a Cites

Na 20 sesji Komitetu Sharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) Światowej Organizacji Celnej podjęto decyzję o przekazaniu administracjom celnym i podmiotom gospodarczym dokumentu ustanawiającego wzajemne relacje między HS a Konwencją CITES. Dokument ten ma postać nie wyczerpującej listy przedmiotów wysokiego ryzyka z jednoczesnym umiejscowieniem ich w taryfie przy pomocy kodu HS. Listę tę, poprzedzona nota wprowadzającą, drukujemy poniżej. Komitet HS zwraca jednocześnie uwagę na to, że lista ta ma jedynie znaczenie pomocnicze natomiast nie posiada mocy prawnej, nie stanowi części Konwencji HS. Jest to materiał przygotowany przez Sekretariat WCO we współpracy z Sekretariatem CITES.[...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość