Znajdź artykuł

Ustanawianie zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych w Polsce w 2004 roku

...Podobnie sytuacja kształtuje się w krajach Unii Europejskiej. Poprzez stosowanie zasad Wspólnej Polityki Handlowej ugrupowanie to działa jak jeden organizm państwowy i jako taki wprowadza instrumenty polityki taryfowej tak samo, jak to się dzieje w Polsce. Procedura ustanawiania autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych trwa jednak we Wspólnocie znacznie dłużej niż to ma miejsce w Polsce i jest znacznie bardziej skomplikowana. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tego tematu polskiemu czytelnikowi. [...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość